تاریخ یک برند

تاریخ یک برند

تاریخ یک برند

1923:

جنگ هاى داخلى براى رهايى از اشغال به اتمام رسيده بود و حالا كه تركيه از يوغ استعمار گران نجات يافته بود و جمهوريت دموكراتيك در حال شكل گرفتن بود. در همين اثنا آقاى ايوب صبرى كه وارد تجارت شده بود بعد از گسترش تجارتش خانه پدرى خود را فروخت و راه آنكارا را پيش گرفت.  در آن زمان آنكارا كه تازه پايتخت شده بود و جمعيتش به شدت در حال افزايش بود ايوب صبرى اولين مغازه فروش خرده خود را در آنكاراى آن زمان كه تازه پايتخت شده بود و جمعيتش به شدت در حال افزايش بود افتتاح كرد.  مغازه اى كه همنام صاحب ان بود تمامى احتياجات يك خانواده را به لطف تنوع كم نظير كالايى خود تامين مينمود.  فروشگاه در اين دوران همراه با پيراهت هاى سفارشى خود اجناسى همچون جوراي كيف دستى ، چتر و غيره را به فروش ميرساند . ايوب صبرى در اثنا يك سفر به استانبول ياد گرفتن مراحل ساخت كولونيا از يك فرىشنده اسانس در اثنا يك سفر به استانبول تمام زندگى ايوب صبرى و خانوادع اورا تغيير داد.

 

1930:

در بازار سخت سال هاى ١٩٣٠ با يكسان نگه داشتن قيمت اجناس فروشى مغازه خود و علاوه بر اين كاتالوگ هايى فراهم كرد تا قيمت هاى اجناس خود را به عموم اعلام كند ؛ براى اين كه مشتريان استفاده از كولونيا را جز لاينكف زندگى خود بدانند و اين كالا را به خوبى بشناسند كاتالوگ خود را به صورت رايگان خانه به خانه پخش كرد.  به وسيله كوپن هاى رايگان كرد تل كاتالوگ محصولات چاپ شده بود مشتريان ميتوانستند به مغازه مراجعه كنند و از ١٢ تا ١٣ مدل كولونياى موجود در مغازه هر كدام را كه دوست داشتند رايگان دريافت كنند به اين شكل مصرف همه گير كولونيا آغاز شد . با توجه به عمرم گذاشتن هيچ شرطى براى دريافت يك بسته اشانتيون كولونيا ، اين كالا تبديل به كالايى شد كه ميزان تقاضاى آن از كالا هاى اساسى نيز پيشى گرفت.

                              

 

1940:

در سال هايى كه جنگ جهانى دوم سياست تركيه دچار تغييرات اساسى شده و احزاب سياسى متعهد شده بود نه شرايط بازار روبه سختى داشت و متعاقباً قدرت خريد مردم كاهش يافته بود اين تقاضاى خريد را به شدت كاهش داده بود.  در سال ١٩٤٤ يك آتش سوزى بزرگ همه چيز را نابود كرد.  اين دوران درخت را به كمك بيمه كرد نشان از دورانديش و آينده نگرى ايوب صبرى بود سپرى كرد و در مدت زمان كوتاهى توانست تا دوباره سرپا بايستد.

 

1950:

در ميانه هاى دهه ١٩٥٠ دو پسر ايوب صبرى شروع به فعاليت هاى تجارى كردند صباح الدين ، يكى از پسران ايوب صبرى با نوشتن نامه ها و درخواست هايى از فروشندگان مراد خام اوليه خارج از كشور شروع به بهبود فرمول ساخت محصولات نمود.

                       

1960:

در سال هاى ١٩٦٠ ، فعاليت هاى مربوط به تامين مواد خام از خارج كشور كه در سال هاى ١٩٥٠ از طرف صباح الدين شروع شده بود ، كم كم شروع به ميوه دادن كرده بود.  در آن سال ها آقاى صباح الدين باسفر به خاوج از كشور اقدام به يادگيرى ى گسترش و بهبود فرمول ساخت اسانس ها نمود. در سال ١٩٦١ ساختار شركت از طرف فرزندان ايوب صبرى به شكل شركت ايوب صبرى تونجر و پسران سهام خاص تعيير يافت و فعاليت هاى تجارى به سرعت پيش رفت.  تمام اين فعاليت هاى چندين ساله در سال ١٩٦٧ نتيجخ داد و شركت با بهبود فرمول ساخت خود شروع به توليد كولونيا نمود.  به اين ترتيب شركت ايوب صبرى تونجر تبديل بع اولين شركت در سطح تركيه شد. كه توانست از مواد اوليه اسانس خود را استخراح كرده و كولونيا توليد كند.

                              

1970:

هر روز تقاضاى كولونيا رو به افزايش گزارده بود و نياز به يك محيط بزرگ تر براى توليد حس ميشد. در سال ١٩٧٠ در منطقه اولوس خيابان ايشيك يك ساختمان خريدارى شده و تبديل به مركز توليد محصولات ايوب صبرى تونجر گرديد. شركت كه علاوه بر سيستم كارى خود نسبت به ساير افراد فعال در اقتصاد مانند توليد كنندگان مواد اوليه و غيره احساس مسئوليت مى نمود بر اساس هكين احساس مسئوليت شروع به توليد اسانس هايى مانند روغن پوست نارنگى ، اسطوخدوس و غيره كه همگى محصول كشاورزى تركيه بودند ، نمود.  در سال ١٩٧٢ تمام مسئوليت شركت به اقاى صباح الدين منتقل شد و شركت از حالت سهامى خاص تبديل به شركت سهامى عام تغيير وضعيت داده شد.

            

1980 و 1990 :

در دهه ٨٠ ميلادى تقاضاى مولونيا به دليل اضافه شدن چندين اسانس به تدريج رو به فزونى نهاد. در سال ١٩٩٤ فرزند آقاى صباح الدين يعنى اقاى انگين تونجر مدريت شركت را بر عهده گرف.   در سال ١٩٩٥ در منطقه لاله خان انكارا در زمينى به وسعت ٧ هزار متر مربع كارخانه اى تماماً مدرن ، اتوماتيك و مبتنى بر كامپيوتر كه توان توليد بسيار انبوه را دارد ، ساخته شد.

 

2000تا 2014 :

حالا كه ديگر تمام مراحل توليد با آخرين تكنولوژى حاضر در حال انجام بر علاوه بر كولونبا كالاهايى جديد ديگرى نيز وارد خط توليد شد.  انگين تونجر كه حالا در پى تبديل ميراث پدر بزرگ خود به يك ميراث فرهنگى كشور تركيه بود در سال ٢٠٠٣ اولين تبليغ تلويزيونى خود را سفارش داد.  در سال ٢٠٠٧ با توجه بع افزايش تنوع توليدى به كمك تبليغات تلويزيونى صنف خوشبو كننده هاى محيطى كه رو به فراموشى نهاده بود جان دوباره گرفت و راه فروش كالاهاي جديد باز شد. در سال ٢٠٠٧ اتفاق بزرگ ديگرى افتاد. در اين سال با توجه به تنوع و تقاضاى بالا با ايجاد فروشگاه اينترنتى كالاها با فيمت هاى. بسيار مناسب به دست مصرف كنندگان اصلى رسانده شد.  بر اين اساس شركت ايوب صبرى تونجر تبديل يه يكى از اولين شركت هاى بهداشتى شد كه از طريق اينترنت اجناس خودرا در سطح تركيه به فروش مى رساند. در آن روز ها با توجه به افزايش فروش هاى اينترنتى فروش بيشتر از هميشه رشد مرد و اين باعث معروف شدن بيش از پيش برند ايرب صبرى تومجر شد.  در سال ٢٠١١ مستندى با كارگردانى فاخر آتاك اوغلو و اهنگ سازى ميتهات بركت با عنوان بوى جمهوريت ساخته شد. مستندى كه همراه با بازخوانى تاريخ ريشه دار شركت با بوى خاص محصولات خود فروخته ميشد مبلغ حاص از فروش را به دار الشفقه (موسسه اى براى تحصيل و اسكان كودكان بى سرپرست و يا بد سرپرست) واگزار شد. به عنوان يك پروژه مسئوليت اجتماعى به دارالشفقه اهدا شد.

 

٢٠١٥تا به امروز

در اوايل سال ٢٠١٥ ميلادى با امضاى Gan شركت ما به يكى از اولين امضا كنندگان اين پيمان تبديل شد.

پيمان جهانى كه كشور تركيه يكى از پايه هاى آن بود و بر اساس آن آموزش افراد در محيط كارى مورد نظر گرفته مى شود.  بر اساس GAN آموزش افراد مناسب براى هدغ مورد فعاليت و افزايش استخدام هدف نشان داده ميشود و افراد مساعد به صورت استاژير شروع به فعاليت كيكنند تا علم خود را با تجارب واقعى جمع كنند. ايوب صبرى تونجر علاوه بر مسئوليت هاي اجتماعى كه در طول ٩٤ سال فعاليت خود انجام داده و اعتماد و اطمينان مشتريان و اجتماع تركيه را به دست آورده در پى افزايش مغازه هاى خود در سطح جهانى و برند سازى جهانى خود مى باشد . در سال ٢٠١٥ مغازه اى كه در منطقه كاراكولى استانبول افتتاح شد . علاوه بر بر طرف سازى نياز مشتريان خود مورد توجه توريست هاى خارجى نيز قرار گرفته است.  همزمان در سال ٢٠١٥ در مركز خريد كاروم و بازار سنتى آنكارا نيز مغازه هايى افتتاح شد. كالا هاى بهداشت ضرورى ، بهداشت خانگى،محصولات نساجى و غيره اين برند هم اكنون در كشور هاى آمريكا ، قبرس ، استراليا ، روسيه ، امارات ، عراق ، اردن ، بحيرين ، نايلند ، عربستان ، عمان ، كانادا چندين و چند فروشگاه خود در حال فروش محصولات خود مى باشد. هم اكنون تعدا ٦٥٠ نوع كالا شامل كالاهاى آرايشى بهداشتى ، نساجى و .. برند ايوب صبرى تونجر تحت عناوين  برند هاى گيزلو باغچه EST 1923 perfume jewels از طريق فروشگاه ها ، نمايندگى ها و وب سايت شركت در حال فروش مى باشد0 برند EST توسعه و توليد محصولات خود بدون تست كالا بر روى حيوانات به وسيله تكنيك هايى خاص فعاليت هاى خود را به انجام رساند تا به اين شكل احترام خود به طبيعت را نشان داده باشد . در سال ٢٠١٦ از طرف انجمن وجيترين هاى اتحاديه اروپا با تاييد فعاليت هاى شركت EST گواهى V-label را به اين شركت اعطا كرد. اين گواهى برترين گواهى تاثير محصولات وجترين و وگان در سطح اروپا مى باشد به اين شكل EST اولين برند آرايشى و بهداشتى تركيه شد كه توانسته اين گواهى را دريافت كند اين گواهى به وسيله مسئولين انجمن حامى زندگى وگانى و وجترين تركيه TVD به اين شكل اعطا شد. اين گواهى نشان دهنده عدم استفاده از هرگونه ماده و يا فرآورده ى حيوانى و همچنين عدم تست اين محصول در پروسه ساخت محصول مى باشد. علاوه بر اين شركت EST داراى گواهى GMP (good manufacturing practices) مى باشد كه به دليل حساسيت در داشتن كيفيت بالا و حفظ آن كيفيت در تمام مراحل ساخت كالا به شركت EST داده شده است و به عنوان كالا مورد اعتماد شناخته مى شود و همچنين گواهى TSEN iso 9001:2015 سيستم مدريت كيفيت و TS EN ISO 14001:2015 سيستم مدريت محيط و OHSAS 18001::2007  سيستم مدريت سلامت و امنيت شغلى و گواهى بالاترين ميزان رضايت و انتخاب در كتگورى خود از طرف سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان مى باشد.  همچنين برند EST از سال ٢٠١٠ يكى از امضا كنندگان معاهده  un global compact مى باشد.

نظرات بازدیدکنندگان